โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ที่ตั้ง : หมู่ 2 บ้านจาน ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
เบอร์โทรศัพท์ :0972920230
Email : admin@chumsangpit.ac.th