รับสมัครนักเรียน

โพสต์22 มี.ค. 2560 07:54โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 19:03 ]
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562
 ในวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    สอบคัดเลือก(เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)และประกาศผล วันที่  29 มีนาคม  2562   
   มอบตัว16 พฤษภาคม 2562
  หลักฐานการรับสมัคร
    -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา มารดา นักเรียน)
    -สำเนาทะเบียนบ้าน
    -สำเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองการศึกษา
    -รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
    

Comments