รับสมัครนักเรียน

โพสต์22 มี.ค. 2560 07:54โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 18:56 ]
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2561
 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    สอบคัดเลือก(เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)และประกาศผล วันที่  30 มีนาคม  2561   
    รายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2561 
    มอบตัววันที่ 7 เมษายน 2561
    ปฐมนิเทศ/เปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2561
  หลักฐานการรับสมัคร
    -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา มารดา นักเรียน)
    -สำเนาทะเบียนบ้าน
    -สำเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองการศึกษา
    -รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
    

Comments