เปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน พ.ศ.2564

โพสต์1 พ.ค. 2564 16:49โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2564 16:59 ]
     ด้วยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม  โดยให้มีการขายสินค้าตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รายละเอียดให้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่Comments