ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

โพสต์10 ต.ค. 2564 14:29โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2564 14:44 ]

เปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน พ.ศ.2564

โพสต์1 พ.ค. 2564 16:49โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2564 16:59 ]

     ด้วยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม  โดยให้มีการขายสินค้าตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รายละเอียดให้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในระบบออนไลน์

โพสต์20 มี.ค. 2563 01:35โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 18:20 ]

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรน่า"สายพันธ์ใหม่ 2019(Covid-19) โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนประปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิ้งด้านล่างนี้ 
         กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         ลิ้ง: https://forms.gle/kVUji6VETU6SfPeU6
         กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ลิ้ง:https://forms.gle/yncdKMxyyaq6w8RE7
     2.โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้สมัคร โดย Update ทุกวันที่หน้าเว็บไซท์โรงเรียน (www.chumsangpit.ac.th) (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดกจากการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ทำการสมัครใหม่อีกครัง)
        การส่งเอกสารการสมัคร ให้นำมาส่งในวันมอบตัว(โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
        1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป)
        2) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาศึกษา ปพ.1และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        3) ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        4) บัตรประชาชนของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

รับสมัครนักเรียน

โพสต์22 มี.ค. 2560 07:54โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 19:03 ]

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562
 ในวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    สอบคัดเลือก(เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)และประกาศผล วันที่  29 มีนาคม  2562   
   มอบตัว16 พฤษภาคม 2562
  หลักฐานการรับสมัคร
    -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา มารดา นักเรียน)
    -สำเนาทะเบียนบ้าน
    -สำเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองการศึกษา
    -รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
    

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอำนวยการ

โพสต์23 ต.ค. 2558 07:41โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2559 21:16 ]


ประกาศโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

1-5 of 5