ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์4 ส.ค. 2559 19:50โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2559 23:48 ]
 วันที่ 5 สิงหาคม 2559  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรจากค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน


Comments