อบรมคุณธรรม จริธรรม

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:36โดยถั่วงอก ไก๋ไก่
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริธรรม และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

Comments