วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์26 มิ.ย. 2560 01:17โดยถั่วงอก ไก๋ไก่
วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จ่าสิบตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ น้ำคำ และนายพินัย สายเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอกระสัง ได้ให้เกียรติ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด
     

Comments