วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:39โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 21:41 ]
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้น โดยในกิจกรรม ได้มีการจัดซุ้มนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่ครูกวีของโลก และได้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน

สุนทรภู่60Comments