วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์2 ก.ค. 2562 20:26โดยถั่วงอก ไก๋ไก่
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเดินสวนสนามของกองลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์  และนักเรียนทุกคน

Comments