สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์10 ก.ย. 2560 20:42โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2560 20:44 ]
วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม โดยกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุก เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งวันวาดภาพวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันจรวดกระดาษ เป็นต้น

 
Comments