วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559  โรงเรียนชุมแสงพิทยมคมได้จัดการแข่งขันกีฬาสี โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกัน  อาทิเช่น ฟุตบอล  ฟุตซอล บาสเกตบอล   นอกจากนี้ยังจัดการแข่งกีฬาพื้นบ้านอีกด้วย อาทิเช่น ชักเย่อ วิ่งกระสอบ เป็นต้น


Comments