ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์24 พ.ค. 2561 23:00โดยถั่วงอก ไก๋ไก่
วันที่15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

Comments