นิทรรศการอาเซียน

โพสต์18 ก.ย. 2559 23:36โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2559 20:32 ]
วันที่ 19 กันยายน 2559   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการอาเซียน โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดซุ้มของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน และได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามอาเซียน ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมตอบคำถามเป็นจำนวนมากComments