เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต โดยมีนักเรียนในโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนสุจริตComments