ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ

โพสต์17 มี.ค. 2561 01:20โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2561 01:55 ]

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยนางสาววิภาวี บุพพาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศณียบัตร และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ ทั้งนี้ได้มีคณะครูที่ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

ปัจฉิมนิเทศลอยกระทง

โพสต์6 พ.ย. 2560 00:26โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 00:28 ]

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีไทย


สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์10 ก.ย. 2560 20:42โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2560 20:44 ]

วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม โดยกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุก เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งวันวาดภาพวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันจรวดกระดาษ เป็นต้น

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์26 มิ.ย. 2560 01:17โดยถั่วงอก ไก๋ไก่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จ่าสิบตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ น้ำคำ และนายพินัย สายเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอกระสัง ได้ให้เกียรติ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด
     

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:39โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 21:41 ]

เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้น โดยในกิจกรรม ได้มีการจัดซุ้มนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่ครูกวีของโลก และได้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน

สุนทรภู่60ไหว้ครู

โพสต์14 มิ.ย. 2560 23:59โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 00:12 ]

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู  ในกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น  

แข่งว่าวประจำปี

โพสต์6 ม.ค. 2560 01:03โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 01:17 ]

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันว่าวประจำปี 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ส่งว่าวเข้าแข่งขันชั้น ละสองประเภท แบ่งเป็นว่าวสวยงามและว่าวสร้างสรรค์


ถวายความอาลัย

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:36โดยถั่วงอก ไก๋ไก่

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ร่วมแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


สหกระสังเกมส์

โพสต์20 พ.ย. 2559 20:13โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2559 20:15 ]

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสหกระสังเกมส์   โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตกระสัง จำนวน 6 โรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  ประกอบด้วย โรงเรียนกระสังพิทยาคม  โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  โรงเรียนพลับพลายชัยพิทยาคม โรงเรียนลำดวนพิทยาคม  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม และโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
 

แสด-เขียว เกมส์

โพสต์10 ต.ค. 2559 00:13โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2559 01:29 ]

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559  โรงเรียนชุมแสงพิทยมคมได้จัดการแข่งขันกีฬาสี โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกัน  อาทิเช่น ฟุตบอล  ฟุตซอล บาสเกตบอล   นอกจากนี้ยังจัดการแข่งกีฬาพื้นบ้านอีกด้วย อาทิเช่น ชักเย่อ วิ่งกระสอบ เป็นต้น


1-10 of 15