ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 07:56 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอำนวยการ
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 21:16 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • ลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีไทย
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 00:28 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม โดยกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์ว ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2560 20:44 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จ่าสิบตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ น้ำคำ และนายพินัย สายเชื้อ นักวิชาการสาธารณส ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 01:17 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 21:41 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู  ในกิจกรรมดังกล่าว ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 00:12 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • แข่งว่าวประจำปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันว่าวประจำปี 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ส ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2560 01:17 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสพฐ.

ข่าวการศึกษา