https://forms.gle/rF4i1MF7HJwCVBvp7   
https://forms.gle/Dd8omVrcTAx5FHgMA

 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

   รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในระบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรน่า"สายพันธ์ใหม่ 2019(Covid-19) โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนประปีการศึกษา 2563 ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2563 18:20 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • รับสมัครนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2562 19:03 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอำนวยการ
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 21:16 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2562 20:26 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึก และยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของท่านสุนทรภู่ กว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2562 19:57 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • อบรมคุณธรรม จริธรรม วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริธรรม และอยู่ร่วมในสังคมได้อย ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 01:36 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • รับน้องก้าวใหม่ วันที่17 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม นำโดย นางสาวสาริกา จุฬา ประธานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์พ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 01:30 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 23:00 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2561 01:55 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา