ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2562 19:03 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอำนวยการ
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 21:16 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • อบรมคุณธรรม จริธรรม วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริธรรม และอยู่ร่วมในสังคมได้อย ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 01:36 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • รับน้องก้าวใหม่ วันที่17 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม นำโดย นางสาวสาริกา จุฬา ประธานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์พ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 01:30 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 23:00 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2561 01:55 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีไทย
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 00:28 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม โดยกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์ว ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2560 20:44 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสพฐ.

ข่าวการศึกษา