ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2561 18:56 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอำนวยการ
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 21:16 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • ปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2561 01:55 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีไทย
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 00:28 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม โดยกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์ว ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2560 20:44 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จ่าสิบตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ น้ำคำ และนายพินัย สายเชื้อ นักวิชาการสาธารณส ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 01:17 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 21:41 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
 • ไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู  ในกิจกรรมดังกล่าว ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 00:12 โดย ถั่วงอก ไก๋ไก่
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสพฐ.

ข่าวการศึกษา